Företaget

Hos Boden Rehab möter du sjukgymnaster med bred kompetens och lång yrkeserfarenhet. Vi fortbildar oss kontinuerligt för att hålla oss ajour med den utveckling och forskning som ständigt pågår inom vårt yrkesområde. Våra behandlingar är individuella och vi sätter alltid Många bra bonus erbjudanden hos dunder casino patienten i centrum. Tillsammans med patienten gör vi upp en behandlingsplan och en målsättning. Vid Boden Rehab ser vi behandlingen som ett gemensamt ansvar mellan dig som patient och din sjukgymnast. Vi tar även emot akutbesök.


Vi som arbetar här:

Leg.Sjukgymnast Olov Hegstam

Reception: Inger Engström Hegstam samt
Julia Engström